Fiyat :
Adınız Soyadınız :
Telefon :
E-Mail :
İçerik:
Hizmetlerimiz

ISO 9001:2008 ISO 13485 ISO 14001 ISO 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ FSC – CHAİN OF CUSTODY (CoC) YÖNETİM SİSTEMİ SEDEX,ETI,SMETA BELGESİ - RAPORU ISO 2200 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ KVKK CE BELGESİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI KOSGEB TSE ÜRÜN VE HİZMET
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Kabul Tarihi: 20/6/2012

Bu kanunun amacı;İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev,yetki , sorumluluk hak ve yükümlülükleri düzenlemektir.

Risk değerlendirmesi:İşyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirmesi ve kontrol tedbirlerin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları kapsar.

Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan işin özelliği,işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler,iş ekipmanı,üretim yöntem ve şekilleri,çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubu belirler
Tehlike grupları çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olmak üzere kategorilendirilmiştir.
Her tehlike grubunda yer alan işletmeler için yaptırımlar farklıdır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığının yayınladığı İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinden hangi grupta yer aldığınızı öğrenebilirsiniz.
Tehlike sınıfı nace kodu yer almalıdır.

50 ve üzerinde çalışanı var ise;

İşveren iş yeri tehlike sınıfına bakılmaksızın hemen;
- İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri hekimi hizmeti almakla,
- Risk analizi yapmakla,
- Acil eylem planlarını hazırlamakla,
- Çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermekle,
- Çalışanlarını işyerindeki sağlık ve güvenlik riskleri,yasal hak ve sorumlulukları ve ilkyardım gibi konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Az Tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler;

- İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri hekimi hizmeti almakla (Temmuz 2016 itibari ile)
- Risk analizi yaptırmakla,
- Acil eylem planlarını hazırlatmakla,
- Çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verdirmekle,
- Çalışanlarını işyerindeki sağlık ve güvenlik riskleri,yasal hak ve sorumlulukları ve ilkyardım gibi konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

6331 sayılı İSG kanundaki idari para cezalarından bazıları;

- İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. Ceza: 2.156 Türk Lirası / her yükümlülük için
- İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak ceza 5.390 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)
- İşyeri hekimi çalıştırmamak. Ceza: 5.390 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)
- Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak Ceza: 4.851 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)
- Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. Ceza: 1.078 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)

Risk analizi için teklif alın.

Teklif İstiyorum