Fiyat :
Adınız Soyadınız :
Telefon :
E-Mail :
İçerik:
Hizmetlerimiz

ISO 9001:2008 ISO 13485 ISO 14001 ISO 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ FSC – CHAİN OF CUSTODY (CoC) YÖNETİM SİSTEMİ SEDEX,ETI,SMETA BELGESİ - RAPORU ISO 2200 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ KVKK CE BELGESİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI KOSGEB TSE ÜRÜN VE HİZMET
KVKK Belgesi

Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kişisel verileri elde eden, işleyen, depolayan her kuruluş verileri korumak için sistem kurmalı ve VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT işlemlerini 30.09.2019 tarihine kadar yaptırmak zorundadır, aksi halde cezai durum söz konusu olacaktır. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ve uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır. Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem kişisel veri işleme olarak kabul edilmektedir ve kanunda düzenlenen kurallara uygun olmalıdır. İnternet üzerinden iş ve işlemler gerçekleştiren her kurum 5651 sayılı kanuna; kişisel bir bilgi tutan her kurum ise KVKK’ na tabidir.
Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
- Doğru ve gerektiğinde güncel olma
- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
- şlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
-
PARA CEZALARI

KVKK’de düzenlenen veri sorumlusunun aydınlatma, veri güvenliği, kurul kararlarını yerine getirilmemesi ve veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde kabahatler kapsamında değerlendirilerek idari para cezasına tabi olacaktır. • Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmezse; 5.000-TL’den 100.000-TL’ye kadar, • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmezse; 15.000-TL’den 1.000.000-TL’ye kadar, • Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmezse; 25.000-TL’den 1.000.000-TL’ye kadar, • Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmezse; 20.000-TL’den 1.000.000-TL’ye kadar Kurul, şirketteki veri ihlalinin boyutu doğrultusunda yukarıdaki belirlenen asgari azami sınırlar doğrultusunda idari para cezası verecektir.

Teklif İstiyorum